Immaterialrätt

Immaterialrätten är ett kontroversiellt område vars omfattning och betydelse ständigt växer. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och agerar som ombud i tvister, exempelvis inom  varumärkes-, mönster- och upphovsrätt.

Exempel på uppdrag:

  • Analys av immaterialrättsligt skydd och intrångsrisk
  • Registrering av mönster och varumärken
  • Intrångsundersökning
  • Upprättande av licensavtal
  • Tvister och processer