IT-rätt

Vi har en gedigen erfarenhet av att bistå klienter i internationella IT-projekt. Uppdragen inom IT-relaterad juridik handlar främst om hantering av personuppgifter, licensavtal, upphandling av IT-projekt och olika immaterialrättsliga frågor.

Typiska frågeställningar:

  • Hanterar vi kunddata på rätt sätt?
  • Systemet går inte att använda och leverantören vill inte hjälpa till? 
  • Får de använda våra bilder och varumärken?
  • Vem ska betala för att avhjälpa felen?