Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor

De Allmänna villkoren samt Advokatsamfundets regler för advokatverksamhet gäller för våra uppdrag.

Ladda ner våra allmänna villkor